fbpx

مسطرة أردوينو – Arduino Digital Ruler

سخن أي حاجة باستخدام الأردوينو – HEATED BED COOKER
يوليو 21, 2018
ابعت رسايل سرية باستخدام الأردوينو
يوليو 21, 2018

مسطرة أردوينو – Arduino Digital Ruler

انت تعرف انك ممن تستخدم الاردوينو عشان تقيس المسافات ؟! طب ازاي؟

الفكرة انك بتستخمدم   Ultrasonic sensor وهو بيقوم بارسال اشارات و اعادة استقبلها مره اخري ، ومن هنا بيقوم بتحديد المسافة ما بينه وما بين الاجسام .

  • مستوى صعوبة المشروع ( متوسط)

عشان تعمل المشروع ده، محتاج خبرة مسبقة في…؟ (prerequisites)

لازم يبقي عندك فكره عن التوصيلات علي ال breadboard

أضف المكونات 

١- Arduino Uno

٢- ultrasonic sensor

٣-LCD

٤-Bread board

الخطوة الأولى

هتوصل زي الي في الصورة كده

الخطوة التانية

هترفع الكود

#include <LiquidCrystal.h>
 
LiquidCrystal lcd (7, 8, 9, 10, 11, 12);
 
int pingPin = 4; 
int inPin = 5; 
long duration, inches, cm;
int indec, cmdec;
int inchconv = 147; 
int cmconv = 59;
String s1, s2;
 
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(pingPin, OUTPUT);
  pinMode(inPin, INPUT);
}
 
void loop()
{
  digitalWrite(pingPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(pingPin, LOW);
 
  duration = pulseIn(inPin, HIGH);
 
  inches = microsecondsToInches(duration);
  indec = (duration – inches * inchconv) * 10 / inchconv;
  cm = microsecondsToCentimeters(duration);
  cmdec = (duration – cm * cmconv) * 10 / cmconv;
  s1 = “Distance: ” + String(inches) + “.” + String(indec) + “in”;
  s2 = “Distance: ” + String(cm) + “.” + String(cmdec) + “cm”;
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print(s1);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(s2);
  
  delay(1000);
}
 
long microsecondsToInches(long microseconds)
{
  return microseconds / inchconv;
}
 
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
{
  return microseconds / cmconv;
}
Below code example will show the distance on Serial monitor (Without the LCD screen)
int pingPin = 4; 
int inPin = 5; 
long duration, inches, cm;
int indec, cmdec;
int inchconv = 147; 
int cmconv = 59;
String s1, s2;
 
void setup() {
  pinMode(pingPin, OUTPUT);
  pinMode(inPin, INPUT);
}
 
void loop()
{
  digitalWrite(pingPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(pingPin, LOW);
 
  duration = pulseIn(inPin, HIGH);
 
  inches = microsecondsToInches(duration);
  indec = (duration – inches * inchconv) * 10 / inchconv;
  cm = microsecondsToCentimeters(duration);
  cmdec = (duration – cm * cmconv) * 10 / cmconv;
  s1 = “Distance: ” + String(inches) + “.” + String(indec) + “in”;
  s2 = “Distance: ” + String(cm) + “.” + String(cmdec) + “cm”;
  Serial.print(s1);
  Serial.println();
  Serial.print(s2);
  
  delay(1000);
}
 
long microsecondsToInches(long microseconds)
{
  return microseconds / inchconv;
}
 
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
{
  return microseconds / cmconv;
}

ختام المشروع

التكلفة الشاملة للمشروع:

Arduino Uno     120

  45     ultrasonic sensor

LCD       70

Bread Board and jumPers  35

Total      270

ممكن تجيب المكونات و الأدوات منين؟ ممكن تستخدم المكن فين؟

مكونات كلها موجود عند اي محل الكترونيات الي موجودين في باب اللوق

X